Een Ondersteuningsplan beschrijft hoe de extra ondersteuning binnen een Samenwerkingsverband geregeld is. Het Samenwerkingsverband 2505 bestaat uit alle scholen voor V(S)O van de gemeente Apeldoorn, Epe en Voorst en is op 1 november 2013 opgericht. 

In de afgelopen jaren hebben wij vanuit een gezamenlijke visie een mooie ontwikkeling doorgemaakt waar we tevreden op terug kunnen kijken. Nog steeds gaan we uit van ons motto:

“Gewoon een passende plek”
Regulier waar het kan, speciaal waar het moet.

Download hier het Ondersteuningsplan 2021.
> Wat is een Schoolondersteuningsprofiel (SOP)?
Wat is een Ontwikkelingsperspectiefplan (OPP)?
Wat is een Toelaatbaargeidsverklaring (tlv)?