Na de middelbare school kan een leerling naar een vervolgopleiding gaan, aan het werk gaan of naar dagbesteding. We noemen dit uitstroomprofielen. Voor leerlingen in het VSO worden deze al tijdens de school loopbaan bepaald in nauw overleg met de leerling en de ouders. De talenten, wensen en mogelijkheden van de leerling staan altijd centraal. Zo kunnen we samen werken naar dat doel. Maar wat komt er op je pad als het eenmaal zover is?

Overstap naar vervolgopleiding

De meeste leerlingen gaan na hun middelbare school naar een vervolgopleiding in het mbo, hbo of de universiteit. Voor leerlingen uit het voortgezet speciaal onderwijs is dit vaak een grote stap, omdat veel van de begeleiding en beschermde omgeving weg valt. In het ontwikkelingsperspectief (opp), legt de school vast wanneer de overstap plaats vindt en hoe de leerling daarop wordt voorbereid. Over het opp wordt met de ouders op overeenstemming gericht overleg gevoerd.

Gelukkig zijn er heel mooie projecten op de VSO scholen om leerlingen heel goed te begeleiden en te laten groeien naar deze zelfstandigheid. Jongeren van 18 jaar en ouder kunnen te maken krijgen met de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo).

> Lees meer over de Wmo op de website van de Rijksoverheid.

Overstap naar werk

Leerlingen uit het voortgezet speciaal onderwijs die als uitstroomprofiel ‘arbeid’ hebben, zijn helemaal klaar gestoomd om aan het werk te gaan en kunnen vaak niet wachten! Voor leerlingen die het zonder ondersteuning niet redden, is er de Participatiewet. Het doel van de wet is om meer mensen, ook mensen met een arbeidsbeperking, aan de slag te krijgen.

> Lees er meer over op de website van de Rijksoverheid.

Overstap naar dagbesteding

In Apeldoorn is een groot aanbod van instanties die dagbesteding verzorgen. Voor Dagbesteding moet een Wmo-besluit zijn van de gemeente. Een Wmo-besluit geeft de gemeente af. Hierin staat hoeveel uren u krijgt voor dagbesteding. Ook krijgt de leerling een Wlz-indicatie van Centrum indicatiestelling zorg (CIZ). In een indicatie staat de soort en hoeveelheid zorg die de leerling krijgt. Wlz staat voor Wet langdurige zorg.

> Meer informatie vindt u op de website van de gemeente Apeldoorn.
Meer informatie vindt u op de website van de gemeente Voorst.
Meer informatie vindt u op de website van de gemeente Epe.