Als de basisondersteuning niet voldoende is, wordt extra ondersteuning binnen de school ingezet. Denk bijvoorbeeld aan een expertisepunt of de inzet van een orthopedagoog/psycholoog of GZ-psycholoog.

In het Schoolondersteuningsprofiel (SOP) van de school staat welke extra ondersteuning de school kan bieden. Voor iedere leerling die extra ondersteuning ontvangt, wordt er een Ontwikkelingsperspectiefplan (OPP) opgesteld door de school i.s.m. de leerling en ouders.

VMBO leerlingen die extra hulp nodig hebben bij het behalen van diploma kunnen leerwegondersteunend onderwijs, oftewel lwoo volgen.