Er kunnen verschillende redenen zijn dat het (even) niet zo lekker loopt op school. Het is goed te weten dat er verschillende mogelijkheden zijn om je te helpen. 

Ga in gesprek met je leerkracht 

Jouw school kan zelf een aantal maatregelen treffen om je tijdelijk te ondersteunen. Iedere school heeft dat vastgelegd in een plan. Dat plan het Schoolondersteuningsprofiel. Ook wel SOP genoemd. Hierin staat precies beschreven welke hulp de school kan bieden. Denk bijvoorbeeld aan tijdelijke ondersteuning als je moeite hebt met rekenen of taal, bij het huiswerk maken of het plannen van je agenda. Bekijk het plan samen met je leraar en kijk samen wat jou zou helpen. 

Geef aan bij je ouders dat het niet lekker gaat

Mischien vind je het lastig om naar de leerkracht te stappen en aan te geven dat het niet zo lekker gaat. Vraag je ouders om hulp. Zij kunnen in gesprek gaan met je leerkracht. Of misschien vind je het juist fijn om bij dat gesprek aanwezig te zijn.