Een Multi Disciplinair Overleg (MDO) is een overleg over een leelring waarbij experts vanuit diverse disciplines eenwezig zijn. Tijdens dit overleg wordt de bredere zorgvraag van een leerling besproken. Alle betrokkenen schuiven aan om vast te stellen wat de best passende ondersteuning is.