Het Samenwerkingsverband vindt het belangrijk om in ontwikkeling te blijven zodat er voor alle leerlingen passend onderwijs is of gevormd wordt. Er mogen geen leerlingen tussen wal en schip belanden.

Er is daarom intensief contact tussen het Samenwerkingsverband en alle scholen in het Samenwerkingsverband in de vorm van structurele werkbezoeken op de scholen. Tijdens deze bezoeken wordt onder andere besproken voor welke leerlingen er mogelijk geen passend aanbod is.

Het uitgangspunt is om voor deze leerlingen samen met de school te kijken naar een maatwerktraject om snel een passend aanbod te bieden. Dat kan bij alle vormen van ondersteuning worden ingezet. Daarnaast inventariseert het Samenwerkingsverband zo voor welke leerlingen er nog een onderwijsaanbod ontwikkeld moet worden binnen het Samenwerkingsverband.

Hierop volgend kan het Samenwerkingsverband deze groepen leerlingen onder de aandacht brengen bij de scholen en activeert het Samenwerkingsverband de scholen om hierop een aanbod te ontwikkelen binnen of tussen de bestaande scholen. Waar nodig levert ook het Samenwerkingsverband een bijdrage.