Nieuwkomers volgen onderwijs in een Internationale Schakelklas (ISK), er zijn 3 locaties in Apeldoorn; op de Heemgaard, het Edison College en Onze Wereld. De ISK krijgt middelen om 2 schooljaren onderwijs te verzorgen.

Na die periode stroomt een deel uit naar het VMBO (veelal VMBO basis en VMBO kader), een enkeling naar praktijkonderwijs en een deel naar het VSO. Uitstroom naar VO verloopt soms moeizaam vanwege de taalachterstand of vanwege de extra ondersteuningsbehoeften die de meesten van deze leerlingen hebben.