Scholen kunnen aanvragen indienen. Zij hebben hiervoor voorafgaand op overeenstemming gericht overleg gevoerd met ouder(s)/verzorger(s). Ouder(s)/verzorger(s) tekenen voor de aanmelding. Ouder(s)/verzorger(s) kunnen niet direct aanmelden.

Meer info?