Schoolbestuur
Stichting Speciaal Onderwijs de Bolster

Onderwijsrichtingen
voortgezet speciaal onderwijs (VSO) | Cluster 4

Meer informatie
www.debolster.nl 

Over De Bolster VSO

Binnen het onderwijs van De Bolster zien wij de leerling vanuit een holistische visie. Dat wil zeggen dat we de ontwikkeling van de leerling beschouwen als een geheel van verschillende processen die onlosmakelijk met elkaar verbonden zijn en elkaar voortdurend beïnvloeden.

Een school voor een nieuwe kans betekent dat alle leerlingen elke dag een nieuwe kans krijgen om hun mogelijkheden en kwaliteiten te ontdekken en tot leren te komen. Binnen het onderwijs van De Bolster doen leerlingen ervaringen op die hen het gevoel geven de moeite waard te zijn. We stellen het vergroten van eigenaarschap bij onze leerlingen en de ontwikkeling van hun kennis, vaardigheden en competenties centraal. We sluiten aan bij de individuele mogelijkheden van de leerling en bieden maatwerk. Uiteraard begeleiden en ondersteunen wij leerlingen in het omgaan met belemmeringen die ze hierbij ervaren. De Bolster geeft leerlingen de kans om toe te werken naar een toekomst waarin zij optimaal kunnen participeren in de maatschappij. Die toekomst begint vandaag!​