ouderenjeugdsteunpuntHet ouder- en jeugdsteunpunt is ingericht om ouders en leerlingen te informeren en/of te ondersteunen bij vragen.
Op deze website kunt u veelvoorkomende vragen en antwoorden vinden. 

Staat uw vraag daar niet tussen of wilt u advies of praten met iemand die met u mee denkt? Dan kunt u terecht bij de school van uw kind of het ouder- en jeugdsteunpunt. Ieder samenwerkingsverband heeft een ouder- en jeugdsteunpunt. Het is er om u als ouder te helpen en werkt onafhankelijk.
U kunt op verschillende manieren contact opnemen met het ouder- en jeugdsteunpunt, waarna binnen 3 werkdagen contact met u wordt gezocht:
• het contactformulier op deze pagina
• de mail: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.
• bel/whatsapp naar: 06 – 485 21 452 (maandag t/m donderdag 09.30 – 11.00 uur)
Sabine Kuis is de eerste contactpersoon van het ouder- jeugdsteunpunt, zowel voor het PO als het VO. Met haar bespreekt u waarom u contact zoekt en wat u als ouder voor vraag heeft.
Vervolgens stemt Sabine af wie u het best verder kan ondersteunen. Dit kan een medewerker van het SWV zijn of een andere professional passend bij de vraag, een ouder vanuit de OPR of een ervaringsdeskundige.
Daarna neemt Sabine contact met u op om aan te geven wie u gaat bellen om de vraag verder met u op te pakken.
U kunt uiteraard als ouder meedenken over wie de meest passende persoon is voor uw vraag.

Primair onderwijs

Zoekt u contact met het ouder- en jeugdsteunpunt voor het basis onderwijs? Via deze link komt u op de contactpagina van de website van SWV Passend Onderwijs Apeldoorn PO 'De Klik'.

 

Ouder- en jeugdsteunpunt, informatie vanuit het ministerie

Informatie voor ouders
Informatie voor leerlingen V(S)O
Brochure parents Secondary Education

Contactformulier ouder- en jeugdsteunpunt

{ BreezingForms : OuderenJeugdsteunpunt }

Binnen het Samenwerkingsveband is een bovenschoolse voorziening opgericht, de schakelvoorziening. Deze is gevestigd in het Gentiaan College. Er zijn 2 lokalen en er is plek voor 20 leerlingen. De schakelvoorziening kan drie maanden ingezet worden. 

 • De schakelvoorziening kan worden ingezet bij:
  - Leerlingen die dreigen uit te vallen binnen het reguliere vo.
 • Bijvoorbeeld omdat de leerling tijdelijk onvoldoende geholpen kan worden binnen de ondersteuningsstructuur van de school of wanneer er een problematische school-/leersituatie ontstaat.
  - Leerlingen uit het vso die de overstap willen maken naar het vo.
  - Leerlingen die vanwege een ingrijpend incident tijdelijk niet naar hun eigen school kunnen.
  - Leerlingen die wachten op een plaats elders.
  - Leerlingen die tijdelijk geen onderwijs volgen, omdat ze hier niet toe instaat zijn door een bovenliggende zorgvraag.

Het uitgangspunt voor de schakelvoorziening is: 1 kind, 1 gezin, 1 plan. Het samenwerkingsverband is verantwoordelijk voor de uitvoering van de schakelvoorziening. Het belangrijk dat de leerling de band met zijn/haar school niet kwijtraakt. De school van herkomst blijft verantwoordelijk voor de leerling (ook bij doorplaatsing) en werkt aan de voorbereidingen van de terugkeer. Ook wordt de school nauw betrokken bij het proces en is aanwezig bij het startgesprek en de evaluatiegesprekken. Ouder(s)/verzorger(s) worden als educatieve partners proactief betrokken bij de schakelvoorziening. Een aanvraag voor de bovenschoolse schakelvoorziening moet door de school worden ingediend bij het VO Loket.

Leerkracht
Angelique Lankhorst, leerkracht schakelvoorziening (Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.)

> download de schoolgids van de Schakelvoorziening
> download groepsrooster/planner Schakelvoorziening
> download het vakantierooster van de Schakelvoorziening 
> aanvraag indienen (alleen voor scholen)

Vmbo leerlingen die extra hulp nodig hebben bij het behalen van diploma kunnen leerwegondersteunend onderwijs (lwoo) of praktijkonderwijs (Pro). Het Samenwerkingsverband VO 2505 beslist of uw kind hiervoor in aanmelding komt. De aanvraag voor deze vormen van onderwijs moet door de school worden ingediend. Hier leest u hoe dat in de regio Apeldoorn, Epe en Voorst geregeld is. 

Er komt een moment dat uw kind klaar is met de basisschool en de overstap gaat maken naar de middelbare school (vo). Misschien staat u, terwijl u dit leest wel aan de vooravond van deze grote stap. U kunt uw zoon/dochter op iedere reguliere school aanmelden. Vaak gaat dit zonder problemen, maar het kan zijn dat u hierbij begeleiding wenst. Stuurgroep de Klik zorgt voor een goede overgang van het primair naar voortgezet (speciaal) onderwijs.

Als de basisondersteuning op school niet voldoet, wordt gekeken welke extra ondersteuning er geboden kan worden aan de leerling. Het kan zijn dat er extra ondersteuning geboden kan worden op de school van uw zoon of dochter, maar in sommige gevallen is een tijdelijke oplossing (deels) buiten de school beter. Binen het Samenwerkingsverband zijn hiervoor verschillende ondersteuningsarrangementen opgesteld. 

Als een leerling ondersteuning nodig heeft wordt eerst gekeken hoe de basisondersteuning op de eigen school daarbij kan helpen. Het niveau van basisondersteuning is in 2017 in gezamenlijkheid met alle scholen opnieuw vastgesteld door het SWV. In de basisondersteuning staat bijvoorbeeld beschreven dat leerlingen tijdelijk ondersteuning kunnen krijgen bij een reken- of taalachterstand, bij hun huiswerk of het gebruik van hun agenda. 

Leerlingen kunnen om verschillende redenen thuis zitten. Bijvoorbeeld omdat zij niet ingeschreven staan, er geen passende plek is, of omdat een leerling niet naar school wil. Het is belangrijk goed in beeld te hebben waarom de leerling thuis zit en wie de verantwoordelijkheid draagt over de leerling. Daarvoor kijken we naar de oorzaak van het ‘thuiszitten’. Gaat de leerling bijvoorbeeld niet naar school omdat hij of zij niet wil? Of is er een andere oorzaak?

Als extra ondersteuningsmogelijkheden niet voldoende zijn om het onderwijs passend te maken voor een leerling, kan overwogen worden de leerling in het voortgezet speciaal onderwijs te plaatsen. Dit wordt ook wel VSO genoemd. De ondersteuningsbehoeftes van de leerling zijn leidend voor het besluit om een leerling te plaatsen in het VSO. Binnen het samenwerkingsverband zijn er zeven vso-scholen.

Sinds de inwerkingtreding van de Wet Passend Onderwijs op 1 augustus 2014 zijn de Onderwijsconsulenten inzetbaar bij problematiek rond plaatsing, schorsing, verwijdering van leerlingen met een extra ondersteuningsbehoefte.

Ook proberen onderwijsconsulenten oplossingen te vinden voor kinderen die langdurig thuiszitten zonder uitzicht op een onderwijsplaatsing.