De bestuurders als leden van de Algemene Ledenvergadering hebben een bestuur aangesteld, waardoor de beoogde scheiding van bestuur en toezicht gerealiseerd wordt. Het bestuur heeft een manager aangesteld, die dagelijks leiding geeft en verantwoordelijk is voor de ontwikkeling, voorbereiding en uitvoering van het beleid. Het bestuur heeft ten behoeve van draagvlak en advies een directeurenoverleg en een overleg voor de ondersteuningsco√∂rdinatoren ingericht. Het bestuur heeft een wettelijk verplichte medezeggenschapsraad personeel en een wettelijk verplichte ondersteuningsplanraad ge√Įnstalleerd.

De Ondersteuningsplanraad is een speciale medezeggenschapsraad binnen het SWV en bestaat uit een vertegenwoordiging van ouders, personeelsleden en eventueel leerlingen van de scholen in het SWV. De OPR heeft instemmingsrecht op het OP van het SWV. 

U kunt hier het ondersteuningsplan lezen.
> Download het organogram.