Directeur-bestuurder

 

1. Samenwerkingsverband VO 2505
“Gewoon een Passende Plek”

De organisatie

Het Samenwerkingsverband voortgezet onderwijs 2505 (SWV) bestaat uit acht aangesloten schoolbesturen met twintig scholen voor regulier (inclusief praktijk)onderwijs en voortgezet speciaal onderwijs. Samen vormen zij een kennisintensieve netwerkorganisatie (dit is het netwerk van het samenwerkingsverband) en geven zij onderwijs aan ongeveer 12.000 leerlingen in de gemeenten Apeldoorn, Voorst en Epe. De scholen sluiten aan op de mogelijkheden en talenten van de leerlingen. De schoolbesturen en het bureau van het samenwerkingsverband zorgen samen voor een dekkend onderwijsaanbod.

Het bureau van het SWV ondersteunt, begeleidt en faciliteert waar nodig. Het uitgangspunt is om zoveel mogelijk leerlingen een plek in het regulier onderwijs te geven. Mocht dat niet lukken, dan wordt samen naar een andere passende plek gezocht. Binnen het regulier onderwijs, op een andere school of binnen het voortgezet speciaal onderwijs.

Transitie naar nieuw besturen en toezicht

Onlangs hebben de gezamenlijke besturen van het SWV besloten tot een nieuwe governancestructuur. Op dit moment is de rechtsvorm een coöperatieve vereniging (U.A.) en vormen de aangesloten besturen onder leiding van een onafhankelijk voorzitter de algemene ledenvergadering. De bestuurlijke verantwoordelijkheid berust bij een driehoofdig bestuur en de dagelijkse leiding is in handen van de directeur van het SWV. Per 1 augustus 2023 zal er sprake zijn van een andere governancestructuur. De nieuwe rechtsvorm is dan een stichting met een bestuurlijk (bestuurder) en een toezichthoudend orgaan (Raad van Toezicht). Daarnaast is een belangrijke taak weggelegd voor de directeuren van de aangesloten scholen. Het directeurenoverleg is een belangrijk beleidsvoorbereidend en beleidsadvisering orgaan voor de directeur-bestuurder.

De gezamenlijke besturen en de onafhankelijk voorzitter vormen de Raad van Toezicht.
Voor het bestuurlijk orgaan is gekozen voor een eenhoofdig bestuur, de directeur-bestuurder van het SWV.

2. Directeur-bestuurder
De algemene ledenvergadering is per 1 augustus 2023 op zoek naar een verbindende, ervaren en deskundige

directeur-bestuurder

Plaats in de organisatie

U geeft leiding aan het samenwerkingsverband en bent belast met de voorbereiding en uitvoering van het strategische, organisatorische, financiële en personeelsbeleid. U geeft leiding en sturing aan het stafbureau en aan het ondersteuningsteam (8 fte). U bent als directeur-bestuurder verantwoordelijk voor het op elkaar afstemmen van het ondersteuningsbeleid om dekkend en passend onderwijs te realiseren. U rapporteert periodiek aan de Raad van Toezicht. Daarnaast legt u verantwoording af aan de intern toezichthouder (Raad van Toezicht) en formele externe toezichthouders (inspectie, OCW).

De opdracht

De opdracht voor de directeur-bestuurder is om vanuit de verbinding de complexe (verdelings-) vraagstukken die er zijn binnen het SWV, met alle partners en stakeholders zo goed mogelijk op te lossen. Zowel de financiële haalbaarheid vanuit het SWV als het zorgen voor de juiste (ook financiële) oplossing voor alle partijen is de uitdaging voor de komende jaren. Om het op de lange termijn mogelijk te maken dat kinderen een passende plek in het voortgezet onderwijs krijgen, is het van belang nu op de juiste wijze met elkaar te handelen. Om dat te bereiken is kennisverbinding met zowel het voortgezet onderwijs en het voortgezet speciaal onderwijs essentieel, zodat er met begrip van beide sectoren gezorgd wordt dat het beste voor kinderen wordt bereikt. Maar altijd op een verantwoordelijke manier die ook financieel haalbaar is. U kent de directeuren uit het samenwerkingsverband goed en weet wat daar speelt. U betrekt de directeuren actief bij de beleidsvoorbereiding. Daarnaast stemt u bestuurlijk zaken goed af, waardoor de strategie voor de toekomst, samen met gemeenten en andere stakeholders zoals de omliggende samenwerkingsverbanden, gedragen en realistisch is.
U onderhoudt uitstekende relaties met het primair onderwijs, zodat de juiste afwegingen worden gemaakt en nieuwe onderwijsarrangementen kunnen worden ontwikkeld, die zorgen voor passende ondersteuning voor kinderen. Als sterke netwerker onderhoudt u naast alle regionale contacten ook op landelijk niveau het contact met collega’s om richting Den Haag zaken te agenderen.

Functie-eisen

• universitair werk- en denkniveau;
• brede vakinhoudelijke kennis inzake de strategische doelstellingen van zowel het samenwerkingsverband als de toegevoegde waarde ervan;
• stevige leidinggevende ervaring, leiding kunnen geven aan veranderingsprocessen;
• bekend met het onderwijs of complexe publieke organisaties;
• ruime bestuurlijke kennis en ervaring met betrekking tot het inrichten van een nieuwe organisatie;
• breed leiderschapsrepertoire;
• kennis van en ervaring met verandermanagement en cultuurtrajecten;
• binding met en/of kennis van de regio is een pre;
• bindende kwaliteiten als procesmanager binnen een netwerkorganisatie;
• vaardigheid in het omgaan met verschillende schoolbesturen met diverse belangen;
• communicatief sterk en stevig, kan luisteren en maakt de vertaling;
• kennis van en inzicht in de organisatie en bedrijfsvoering.

Persoonlijkheidsprofiel

Het is aan u als directeur-bestuurder om het gezamenlijke proces van de aangesloten partners te ondersteunen en verder vorm en inhoud te geven. In dit krachtenveld zult u als directeur-bestuurder een stevige rol moeten spelen als bruggenbouwer, inhoudelijk gesprekspartner en boegbeeld van het SWV binnen de nieuwe structuur. Hierbij is het van belang dat u zowel over tactische als ook verbindende kwaliteiten beschikt. Een combinatie van vakinhoudelijk leiderschap, gebaseerd op kennis van (passend) onderwijs, verbindend aansturen en communiceren en een goed ontwikkeld politiek-bestuurlijke sensitiviteit is onontbeerlijk.

Als directeur-bestuurder geeft u richting aan het samenwerkingsverband. U levert zowel een visionaire als ook vooruitstrevende bijdrage in de implementatie en het doorontwikkelen van het SWV. Minstens zo belangrijk is dat u in staat bent de juiste mensen hiervoor in positie te brengen. Uw eigen rol kenmerkt zich door het faciliteren, organiseren en - waar nodig - tegenspel kunnen geven aan gevestigde belangen.

U herkent zich in het beeld van open en toegankelijk gesprekspartner, die het evenwicht houdt tussen proces- en resultaatgericht werken. U geeft binnen het SWV sturing aan de processen rond organisatie, planning, financiering en kwaliteitszorg.

Competenties

• op basis van dialoog en overtuiging alle partijen in- en extern meekrijgen met oog voor de autonomie en behoeften van de scholen en besturen en de doelstelling van het SWV;
• brede visie op de ontwikkelingen in het onderwijs, de belangen van het kind en de maatschappelijke context;
• effectieve netwerkcapaciteiten en onderhandelingsvaardigheden;
• besluitvaardig, in staat op basis van analyse en advies snel tot juiste besluitvorming te komen met inachtneming van diverse, soms tegengestelde belangen;
• overtuigingskracht via de dialoog en argumentatie;
• inlevingsvermogen en de wil om de ander te horen en dat ook te laten zien;
• regisseren en verbinden; geeft vorm en richting aan (uiteenlopende) samenwerkingsprocessen en realiseert gemeenschappelijk resultaat.

Arbeidsvoorwaarden

De functie is vooralsnog vastgesteld op schaal 14 CAO VO.

Procedure

De begeleiding van de werving- en selectieprocedure is in handen van Wesselo, in de persoon van Lidewij Geertsma. De consultant voert gesprekken met in potentie voor de functie geschikte kandidaten. Vervolgens worden de curricula vitae van de meest geschikte kandidaten aan de opdrachtgever gepresenteerd. Op basis hiervan worden kandidaten geselecteerd voor de selectiegesprekken.

Planning

Wij ontvangen uw reactie graag zo spoedig mogelijk, maar uiterlijk 3 april 2023.

Presentatie (in afwezigheid van kandidaten) : 11 april 2023
Eerste ronde selectiegesprekken : 14 april 2023 (vanaf 14.00 uur)
Tweede ronde selectiegesprekken : 17 april 2023
Adviesgesprekken : 20 april 2023

Een assessment en integriteitsscreening kunnen deel uitmaken van de procedure.

Aanvullende informatie
Voor meer informatie verwijzen wij u naar www.swv-vo-2505.nl.

Solliciteren
Wanneer u belangstelling voor deze functie heeft, nodigen wij u uit te solliciteren via onze website www.wesselopublicvalue.nl.

Contactgegevens
Wesselo
Lidewij Geertsma, partner
Ilse Krauwel, projectassistent
T 030 275 84 47
E Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

>Download de vacature.