Het VO Loket Passend Onderwijs (VO Loket) is een onafhankelijk orgaan van de deelnemende scholen en heeft als taak om te beoordelen of leerlingen toelaatbaar zijn tot het voortgezet speciaal onderwijs, praktijkonderwijs, leerwegondersteunend onderwijs of de schakelvoorziening. Er zitten diverse deskundigen in het VO Loket.

Het VO Loket kan ook adviseren over de ondersteuningsbehoefte van een leerling en het toekennen van extra ondersteuningsarrangementen en daarmee dus het toewijzen van extra middelen.

Als een leerling bijvoorbeeld wordt verwezen naar het voortgezet speciaal onderwijs (VSO) is een toelaatbaarheidsverklaring (TLV) van het samenwerkingsverband nodig. De school waarop de leerling zit vraagt de tlv aan en het VO Loket Passend Onderwijs geeft deze verklaringen af.

Als een leerling van het PO komt, en er twijvel is over het schooladvies, kan deze leerling worden ingebracht bij de BAG: Brede Advies Groep. De Brede Advies Groep is een groep van deskundigen vanuit het voortgezet onderwijs die IB’ers en leerkrachten uit het basisonderwijs kunnen adviseren bij het schooladvies. De deskundigen zijn werkzaam binnen het VMBO (LWOO), Praktijkonderwijs en het Voortgezet speciaal onderwijs. De BAG wordt gecoördineerd vanuit het Samenwerkingsverband VO 2505. Lees meer over de Brede Advies Groep (BAG).

> Meld direct een leerling aan bij het VO-Loket (alleen mogelijk voor scholen). 

Deelnemers Loket

mevr. H. Visser, orthopedagoge Swv VO 2505
mevr. A. Santbulte, Psychologe en deskundige praktijkonderwijs
N. Baars, deskundige LWOO
mevr. J. in 't Veld, directeur Swv VO 2505 en voorzitter

Additioneel, afhankelijk van de aanvraag en inhoud, worden andere deskundigen uitgenodigd. 

Medewerkers Samenwerkingsverband

José in 't Veld, directeur (Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.)
Hermi Visser, orthopedagoog (Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.)
Saskia Dirven, adviseur passend onderwijs (Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.)
Susan Vos, adviseur passend onderwijs (Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.)
Sjoerd Termaat, leerkracht schakelvoorziening (Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.)
Jan Everhardus, leerkracht schakelvoorziening (Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.)
Jolien Panman, secretaresse bestuur (Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.)
Arjo Schroven, administratief medewerker (Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Interessante downloads

> Werkplan VO loket
> Stroomschema-toelaatbaarheidsverklaringen.pdf (uitgebracht door ministerie van Onderwijs)
> Concrete-situaties-rond-tlv-04-05.pdf (uitgebracht door ministerie van Onderwijs)