Schoolbestuur
Stichting de Hoenderloo Groep

Onderwijsrichtingen
voortgezet speciaal onderwijs (VSO) | Cluster 4

Meer informatie
Naar de website van het Hoenderloo College.  

Over het Hoenderloo College

Het Hoenderloo College is de school voor voorgezet speciaal onderwijs van De Hoenderloo Groep. Elke dag krijgen leerlingen bij ons een nieuwe kans om hun mogelijkheden en talenten te ontdekken en tot leren te komen. Daarom noemen we onszelf ‘school voor een nieuwe kans’.

Door hun gedrags- en ontwikkelingsproblemen hebben de leerlingen vaak een complexe onderwijsvraag. Op onze school krijgen ze onderwijs op maat. De leerstof passen we aan op de mogelijkheden en talenten van leerlingen. We besteden naast schoolse vakken veel aandacht aan sociaal-emotionele vaardigheden, leervoorwaarden en werknemersvaardigheden. Zo bereiden we leerlingen voor op een toekomst waarin zij optimaal kunnen deelnemen aan de samenleving.

Het Hoenderloo College bereidt jongeren voor op een zo optimaal mogelijke en passende plek in onze samenleving. De jongeren hebben hierin een grote eigen verantwoordelijkheid. Ze geven hun eigen toekomst vorm en inhoud. Wij begeleiden hen daarbij. Door hun problemen hebben onze leerlingen vaak een complexe onderwijsvraag. Daarom kijken onze medewerkers naar ieders mogelijkheden en naar wat een jongere aankan. Het onderwijsprogramma sluit goed aan bij deze leerlingen en biedt hen kansen op een zo groot mogelijke deelname aan de maatschappij. ​​​​