voortgezet speciaal onderwijs (VSO) | Cluster 3 
De Van Voorthuysenschool en het Gentiaan College in Apeldoorn zijn vanaf schooljaar 2018-2019 samen verder gegaan onder de naam Gentiaan College. Beide scholen voor het speciaal voortgezet onderwijs werken sinds de start van dit schooljaar al onder één dak.