Leerlingen kunnen om verschillende redenen thuis zitten. Bijvoorbeeld omdat zij niet ingeschreven staan, er geen passende plek is, of omdat een leerling niet naar school wil. Het is belangrijk goed in beeld te hebben waarom de leerling thuis zit en wie de verantwoordelijkheid draagt over de leerling. Daarvoor kijken we naar de oorzaak van het ‘thuiszitten’. Gaat de leerling bijvoorbeeld niet naar school omdat hij of zij niet wil? Of is er een andere oorzaak?

Waarom gaat de leerling niet naar school?

Het is belangrijk goed in beeld te hebben waarom de leerling thuis zit en wie de verantwoordelijkheid draagt over de leerling. Daarvoor kijken we naar de oorzaak van het ‘thuiszitten’.

Leerling is niet ingeschreven op school (absoluut verzuimers)
Zij vallen onder de verantwoordelijkheid van afdeling Leerplicht.

De leerling wil niet naar school (niet-willers)
De school van inschrijving is verantwoordelijk, leerplicht heeft regie en het samenwerkingsverband denkt mee in een passende plek.

De leerling gaat niet naar school, omdat de leerling niet kan (niet-kunners)
De school van inschrijving is verantwoordelijk. Leerplicht heeft regie en kan een belastbaarheidsonderzoek inzetten door een onafhankelijk GZ-psycholoog of GGD-arts. Het SWV denkt mee in passende plekken indien dit aan de orde is.

Er is geen passende plek
Leerlingen die vanwege organisatorische omstandigheden thuis zitten vallen onder de regieverantwoordelijkheid van het SWV.

> Meer informatie over leerplicht vindt u op de website van de Rijksoverheid.

Samenwerken naar een passende plek

De aanpak van thuiszitters vergt veel samenwerking en inzet van ouders, de school en leerplicht. Leerplicht is de wettelijke verplichting om kinderen onderwijs te laten volgen. Door een intensieve samenwerking worden thuiszitters eerder gesignaleerd en geregistreerd.

Door een samen een passende plek voor de leerling te formuleren, kan zo snel mogelijk naar dat doel gewerkt te worden. Het hoeft niet perse zo te zijn dat de leerling terug naar school gaat. Soms is een passende plek in werk of dagbesteding een betere uitkomst.

Voorkomen van (langdurig) uitval

Hoe eerder we langdurig uitval signaleren, hoe groter de kans op een passende plek. Scholen kunnen maatregelen treffen, maar ouders, Leerplicht en het samenwerkingsverband kunnen allemaal een steentje bijdragen.

Jeugd FACT Plus team

Per april 2017 wordt in Apeldoorn, Voorst en Epe met het Jeugd FACT Plus team gewerkt. In het Jeugd FACT Plus team werken zeven organisaties samen en richten zich op kinderen en jongeren die vastlopen in de zorg. Het doel van de begeleiding is om de problematiek op korte termijn te verminderden, de ontwikkeling weer op gang te brengen en het leven van de jongere op orde te krijgen. Zij kunnen snel en zonder schotten aan de slag en kunnen bijdragen in het stroomlijnen van de hulp bij de niet-kunners en niet-willers.